Samen scheiden

Als duidelijk wordt dat samen blijven niet meer lukt dan volgt de lastige beslissing dat u uit elkaar gaat. Een scheiding is voor beide partners een emotionele, stressvolle beslissing. Als één van u wil scheiden en de ander is er niet of nog niet aan toe dan is het mogelijk dat u op weerstand en onbegrip stuit bij de ander.
Een scheiding is verlies, is rouw, boosheid en verdriet. Het elkaar los laten en het verwerken van een scheiding is een individueel proces. Daardoor ontstaat er afstand tussen u en uw partner en dat is een pijnlijke ervaring. Het goed verwerken van een scheiding is van belang om niet in wrok of verdriet te blijven steken en uw eigen leven weer richting te geven. In deze moeilijke situatie moet je ook nog overleggen over tal van zaken en beslissingen nemen over je toekomst. Begeleiding en ondersteuning helpt je om overzicht te krijgen wat er geregeld moet worden voor de scheiding, hoe je leven er uit gaat zien na de scheiding. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven waardoor je escalatie kan voorkomen. Als je kinderen hebt is het van belang te weten wat je het aan de kinderen vertelt en hoe je ervoor de kinderen kunt zijn. Kijk bij Mediation en Ouderschapsplan voor meer informatie over de scheidingsbemiddeling.

Mediation

Als u er voor kiest om de gevolgen van de scheiding samen te bespreken en te regelen dan kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken. Mediation, ook wel bemiddeling genoemd is het gezamenlijk in overleg met behulp van de mediator tot oplossingen en afspraken komen. Bij een echtscheiding zijn er een aantal zaken die u moet regelen. Zoals bijvoorbeeld, hoe regelen we de zorg voor de kinderen, wat zijn de financiële consequenties, hoe verdelen we de kosten voor de kinderen, is er sprake van partneralimentatie, wat doen we met de gezamenlijke woning, hoe gaat het met de pensioenen, hoe verdeel je eventueel vermogen/schulden en de spullen? Bij de mediator bespreekt u de opties en wat dat voor u betekent.  U maakt goede afspraken en legt deze vast in een convenant. Voor de kinderen maakt u een ouderschapsplan. 

Wij regelen de hele scheiding voor u. Na ondertekenen van het convenant en ouderschapsplan zorgen wij dat het verzoek tot scheiding wordt ingediend bij de rechtbank tot en met inschrijven bij de gemeente waarmee de scheiding definitief is. Voor samenwoners volstaat een convenant en ouderschapsplan.

Ouderschapsplan

Kinderen kunnen naast heel veel blijdschap ook een belasting zijn voor jezelf en je relatie. Dat kan betekenen dat je uit elkaar groeit en de relatie zo onder druk komt te staan dat je besluit om uit te elkaar te gaan. Ook na een scheiding is een goede band tussen de ouders de beste garantie voor goed ouderschap om je kinderen een veilige basis te bieden. Als je gaat scheiden is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Je komt in een veranderingsproces van gezin naar gescheiden ouderschap, van partners naar ouders. Dat is niet altijd makkelijk en leidt soms tot escalaties of ruzies die lang voortduren en waar niemand bij gebaat is. Voorkom dat door in gesprek te gaan met een neutrale derde die de positie en het belang van de kinderen in het oog houdt.
Daarnaast hebben kinderen hebben ook een stem en het is van belang om te luisteren wat zij vinden. Het kan voor de kinderen fijn zijn om met een neutraal iemand te spreken. Een gesprek met de kinderen is afhankelijk van leefijd en situatie mogelijk.