Ouderschapsbemiddeling

U vindt het waarschijnlijk allebei belangrijk dat de kinderen evenwichtig opgroeien.  Als u gaat scheiden wilt u het zo goed mogelijk regelen voor de kinderen. De schade kan beperkt blijven als ouders er samen voor zorgen dat de zorg en opvoeding goed geregeld zijn.
Bij een scheiding wordt de gezamenlijke gezinssituatie opgedeeld in twee huizen. Wie er wanneer voor de kinderen zorgt, hangt af van de situatie en van uw wensen. Het is goed om hierover samen duidelijke afspraken te maken. De zorgverdeling en het contact met de kinderen kan toch een discussiepunt worden. Soms ook enige tijd na de scheiding. Situaties veranderen nu eenmaal en met opgroeiende kinderen is het bovendien goed om flexibel te zijn. Als ouders blijf je met elkaar verbonden en blijft overleg nodig. 
Bovenal is het belangrijk dat de ouders geen ruzie meer maken. De best denkbare regeling richt toch schade aan voor de kinderen als er voortdurend conflicten zijn tussen ouders.  

Bent u in de situatie gekomen dat:

 • overleg met de andere ouder moeizaam is,
 • u van mening verschilt over de opvoeding van de kinderen en er samen niet uitkomt,
 • de kinderen niet of minder vaak naar de andere ouder willen,
 • er voortdurend ruzies zijn over de opvoeding,
 • er ruzies zijn over de omgangsregeling,
 • beslissingen door de rechter moeten worden genomen omdat u er samen niet uitkomt,
 • er is sprake van chronische conflicten tussen u beiden
 • Kortom bent u in de situatie dat u als ouders er samen niet uitkomt hoe u de zorg, opvoeding en omgang voor de kinderen regelt of afspraken niet worden nagekomen dan biedt Samen Ouders uitkomst. 

Wat biedt Samen Ouders?

Wij begeleiden de gesprekken tussen ouders. Hierbij bespreken we wat er in het verleden is gebeurd maar richten we ons vooral op de toekomst. 
Inzicht in (destructieve) communicatiepatronen die goede communicatie belemmeren
Het doel is dat je na de begeleiding op eigen kracht verder kunt. 
Als er geen contact is tussen een ouder en kind(eren) werken we aan herstel van het contact. 
We praten met de kinderen over de situatie en horen wat zij ervan vinden. 

Hoe werkt het?

 • er zijn gezamenlijke gesprekken, 
 • De gesprekken vragen een serieuze inzet van u
 • Er kan met de kinderen gesproken worden, vanaf 4 jaar
 • In de gesprekken krijgt u inzicht in destructieve communicatiepatronen die een goede communicatie belemmeren, wordt het belang van de kinderen centraal gezet, wordt er gekeken door de ogen van het kind. Er wordt oplossingsgericht gewerkt en gekeken wat haalbaar is. 

Samengesteld gezin

Als je gaat samenwonen met een nieuwe liefde na je scheiding krijg je vaak te maken met een samengesteld gezin. Eigen kinderen, kinderen van je nieuwe partner en mogelijk ook samen een kind met je nieuwe partner. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat het gecompliceerd kan zijn om met elkaar samen te leven. Daar komt bij dat je ook te maken hebt met ex-partners als ouder van de kinderen.

Het vergt liefde, begrip, aanpassen aan elkaar om het samengestelde gezin goed te laten functioneren. Dat is niet altijd makkelijk en daar kun je soms wel wat hulp bij gebruiken.

Samen Ouders kan helpen om zaken zoals opvoeding, hoe ga je om met de kinderen als vader, moeder, stiefouder, hoe is de communicatie met de andere ouders (ex-partners) helder te krijgen. Gevoelige onderwerpen die de relatie kunnen belasten kunnen op een goede, rustige wijze worden beproken. Op een coachende wijze wordt het voor u makkelijker om een succes te maken van de nieuwe situatie. Indien gewenst kan met het hele gezin worden gewerkt. Kinderen kunnen betrokken worden in gesprekken

Parenting Coordination

Een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om, met het belang van het kind voorop.

Bij problemen met de uitvoering van het ouderschapsplan, als je van mening verschilt over de zorgregeling, schoolkeuze, verhuizing, vakantie of andere zaken die de kind(eren) aan gaan en kom je hier samen niet uit? Vraag dan hulp van een parenting coordinator, kortweg PC. Anders dan bij mediation krijg je van de PC een onderbouwd advies of een aanbeveling waarin de PC het advies onderbouwt. Op de website van Parenting Coordination vind je alle informatie over parenting coordination.