Ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als je als ouders uit elkaar gaat, ook voor samenwoners die niet zijn gehuwd. Hulp of advies bij het opstellen van het ouderschapsplan is soms gewenst. Het kan ook dat je verschilt over de invulling van de zorg, opvoeding en het delen van de zorg ofwel de omgangsregeling. Dan is hulp zeker gewenst om samen tot afspraken te komen. Het is een verandering van een gezin naar gescheiden ouderschap, van partners naar ouders. Dat is niet altijd makkelijk en leidt soms tot escalaties of ruzies die lang voortduren en waar niemand bij gebaat is. Voorkom dat door in gesprek te gaan met een neutrale derde die de positie en het belang van de kinderen in het oog houdt.
Kinderen hebben ook een stem en het is van belang om te luisteren wat zij vinden. U als ouders beslist en bespreekt de uitkomst met de kinderen. Een gesprek met de kinderen is afhankelijk van leefijd en situatie mogelijk. 

© 2022 Samen Blijven Samen Scheiden