Ouderschapsplan

Kinderen kunnen naast heel veel blijdschap ook een belasting zijn voor jezelf en je relatie. Dat kan betekenen dat je uit elkaar groeit en de relatie zo onder druk komt te staan dat je besluit om uit te elkaar te gaan. Ook na een scheiding is een goede band tussen de ouders de beste garantie voor goed ouderschap om je kinderen een veilige basis te bieden. Als je gaat scheiden is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Je komt in een veranderingsproces van gezin naar gescheiden ouderschap, van partners naar ouders. Dat is niet altijd makkelijk en leidt soms tot escalaties of ruzies die lang voortduren en waar niemand bij gebaat is. Voorkom dat door in gesprek te gaan met een neutrale derde die de positie en het belang van de kinderen in het oog houdt.
Daarnaast hebben kinderen hebben ook een stem en het is van belang om te luisteren wat zij vinden. Het kan voor de kinderen fijn zijn om met een neutraal iemand te spreken. Een gesprek met de kinderen is afhankelijk van leefijd en situatie mogelijk. 

© 2022 Samen Blijven Samen Scheiden