Ouderschapsbemiddeling

U vindt het waarschijnlijk allebei belangrijk dat de kinderen evenwichtig opgroeien.  Als u gaat scheiden wilt u het zo goed mogelijk regelen voor de kinderen. De schade kan beperkt blijven als ouders er samen voor zorgen dat de zorg en opvoeding goed geregeld zijn.
Bij een scheiding wordt de gezamenlijke gezinssituatie opgedeeld in twee huizen. Wie er wanneer voor de kinderen zorgt, hangt af van de situatie en van uw wensen. Het is goed om hierover samen duidelijke afspraken te maken. De zorgverdeling en het contact met de kinderen kan toch een discussiepunt worden. Soms ook enige tijd na de scheiding. Situaties veranderen nu eenmaal en met opgroeiende kinderen is het bovendien goed om flexibel te zijn. Als ouders blijf je met elkaar verbonden en blijft overleg nodig. 
Bovenal is het belangrijk dat de ouders geen ruzie meer maken. De best denkbare regeling richt toch schade aan voor de kinderen als er voortdurend conflicten zijn tussen ouders.  

Bent u in de situatie gekomen dat:

 • overleg met de andere ouder moeizaam is,
 • u van mening verschilt over de opvoeding van de kinderen en er samen niet uitkomt,
 • de kinderen niet of minder vaak naar de andere ouder willen,
 • er voortdurend ruzies zijn over de opvoeding,
 • er ruzies zijn over de omgangsregeling,
 • beslissingen door de rechter moeten worden genomen omdat u er samen niet uitkomt,
 • er is sprake van chronische conflicten tussen u beiden
 • Kortom bent u in de situatie dat u als ouders er samen niet uitkomt hoe u de zorg, opvoeding en omgang voor de kinderen regelt of afspraken niet worden nagekomen dan biedt Samen Ouders uitkomst. 

 

Wat biedt Samen Ouders?

Wij begeleiden de gesprekken tussen ouders. Hierbij bespreken we wat er in het verleden is gebeurd maar richten we ons vooral op de toekomst. 
Inzicht in (destructieve) communicatiepatronen die goede communicatie belemmeren
Het doel is dat je na de begeleiding op eigen kracht verder kunt. 
Als er geen contact is tussen een ouder en kind(eren) werken we aan herstel van het contact. 
We praten met de kinderen over de situatie en horen wat zij ervan vinden. 

Hoe werkt het?

 • er zijn gezamenlijke gesprekken, 
 • De gesprekken vragen een serieuze inzet van u
 • Er kan met de kinderen gesproken worden, vanaf 4 jaar
 • In de gesprekken krijgt u inzicht in destructieve communicatiepatronen die een goede communicatie belemmeren, wordt het belang van de kinderen centraal gezet, wordt er gekeken door de ogen van het kind. Er wordt oplossingsgericht gewerkt en gekeken wat haalbaar is. 

 

 

© 2022 Samen Blijven Samen Scheiden