Samen blijven

Samen scheiden

t
f
Ouderschap na scheiding

Ouderschap na scheiding

U vindt het waarschijnlijk allebei belangrijk dat de kinderen evenwichtig opgroeien. Daarbij wilt u allebei een rol vervullen en u vult elkaar daarbij ook aan. Een kind heeft contact nodig met beide ouders. Wanneer u gaat scheiden bent u minder geneigd of in staat samen beslissingen te nemen. Terwijl communicatie en overleg nodig blijft. Daarom is het cruciaal dat u de conflicten die u als partners hebt met elkaar uitvecht en als ouders een gezamenlijk doel nastreeft.

Kinderen willen niet scheiden maar het is niet altijd te voorkomen. De schade kan beperkt blijven als ouders er samen voor zorgen dat de zorg en opvoeding goed geregeld zijn. Bovenal is het belangrijk dat de ouders geen ruzie meer maken. De best denkbare regeling richt toch schade aan als er voortdurend conflicten zijn tussen ouders.

Bij een scheiding wordt de gezamenlijke gezinssituatie opgedeeld in twee huizen. Wie er wanneer voor de kinderen zorgt, hangt sterk af van de situatie en van uw wensen. Het is goed om hierover samen duidelijke afspraken te maken.

Ook wanneer u al enige tijd gescheiden bent kan de zorg en omgang toch een discussiepunt worden. Situaties veranderen nu eenmaal en met opgroeiende kinderen is het bovendien goed om flexibel te zijn. Als ouders blijf je met elkaar verbonden en blijft overleg nodig.

Oude conflicten kunnen weer oplaaien en dan wordt heel vaak de rechter ingeschakeld om tot een oplossing te komen. U kunt ook samen een oplossing vinden met een mediator.

Welke leeftijd hebben de kinderen? Werkt u beiden? Hoe regelde u de opvang in het verleden en hoe wilt u het nu organiseren? Wilt u de zorg delen? Dit zijn vragen die u samen met de mediator bespreekt.

Samen met de mediator gaat u na wat voor u en voor de kinderen de beste oplossing is. De mediator begeleidt u in het gescheiden ouderschap en u kunt samen een en ander vastleggen in een ouderschapsplan. Hoewel de mediator een onpartijdige gesprekspartner is, zal er voor wat betreft de invulling van het ouderschap, partij worden gekozen voor de kinderen. De mediator kan afhankelijk van de leeftijd ook met de kinderen spreken. Vanzelfsprekend bent u uiteindelijk verantwoordelijk en degene die beslist.