Samen blijven

Samen scheiden

t
f
Ouderschap na scheiding

Werkwijze

De gesprekken over ouderschap na scheiding zijn mediationgesprekken en natuurlijk met beide ouders. De gesprekken duren ongeveer 2 uur.

De kosten voor de gesprekken worden gedeeld. De mediator kan een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt. Zie hiervoor www.rvr.org Als een van de partners in aanmerking komt voor een toevoeging dan betaalt de ander de helft van het uurtarief.

Het resultaat van de gesprekken kunt u vastleggen in een ouderschapsplan of vaststellingsovereenkomst die u beiden ondertekend. In een scheidingsprocedure bent u verplicht om een ouderschapsplan aan de rechter te overleggen. Als u beiden in een echtscheidingsprocedure zit met een advocaat kunt u aanvullend een afspraak maken bij Samen Ouders voor het ouderschapsplan. De zorg voor de kinderen moet u samen (kunnen) regelen.

Als u al een tijd gescheiden bent en u wilt het ouderschapsplan aanpassen dan kan het prettig zijn om het samen met een mediator te doen. Ook dan kunt u een afspraak maken en de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of ouderschapsplan.