Samen blijven

Samen scheiden

t
f
Ouderschap na scheiding

KIES voor het kind

KIES Omgangsbegeleiding, geef je kind een stem!

KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituaties. Dit programma is gebaseerd op langdurig onderzoek naar de effecten van een echtscheiding op kinderen.

KIES helpt kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, er beter mee om te gaan en te verwerken. Uitgangspunt van de begeleiding is om te helpen om zelfstandig verder te kunnen in hun eigen situatie en met eigen mogelijkheden. 
Kinderen hebben behoefte om hun verhaal te doen en afhankelijk van hun leeftijd hebben ze ook ideeën over hun leven na de scheiding. Ouders zijn in de stressvolle periode van scheiding niet altijd in staat om de juiste aandacht aan hun kinderen te geven. De KIES omgangsbegeleider geeft de kinderen de gelegenheid om in een veilige omgeving te praten over alle zorgen en emoties. Ook wensen en tips voor de ouders kunnen worden besproken. 
Kinderen kunnen individueel of in een groepje hun verhaal doen. In overleg met het kind kan er een terugkoppeling aan de ouders plaatsvinden. 

Eventueel kan er ook een gezinsgesprek plaatsvinden waarin ouders en kinderen onder begeleiding van mij in gesprek gaan over de gevolgen van de scheiding en het invullen van de zorg voor de kinderen.