Samen blijven

Samen scheiden

t
f
Relatietherapie Doetinchem en omstreken

Relatietherapie Doetinchem en omstreken

Er kan een punt komen in uw relatie dat u zichzelf en elkaar de vraag stelt of u zo nog verder wilt.

Misschien heeft u het gevoel dat er niet veel gemeenschappelijks meer is, dat het leven samen een sleur is geworden, dat er weinig begrip is voor elkaar of dat er vaak ruzies zijn. Het kan ook dat er gebeurtenissen zijn die moeilijk te verwerken zijn en uw relatie beïnvloeden. U kiest er niet voor om uit elkaar te gaan, maar in gesprekken samen komt u er niet uit.

Diep in uw hart wilt u dat het weer goed komt maar u vraagt zich af of dit nog mogelijk is. Waar is het eigenlijk mis gegaan? Het antwoord op deze vraag vinden kan zinvol zijn.

In gezamenlijke gesprekken help ik u om dingen op een rij te zetten en maak ik ingesleten communicatiepatronen inzichtelijk. Begrip hebben voor elkaar, naar elkaar luisteren, waardering, wederzijds respect, erkenning, en niet te vergeten plezier in de relatie, zijn aspecten die in de gezamenlijke gesprekken centraal staan.

Zijn er vaak ruzies? Dan gaan we na waarom en waarover u ruziet en zoeken we een manier hier beter mee om te gaan. Af en toe ruzie maken is overigens niet erg, mits de ruzie op een positieve manier beëindigd wordt, dat is belangrijk.

Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie. Zo kunnen jaloersheid, ontrouw, de opvoeding van de kinderen, de plaats die de (wederzijdse)familie inneemt of seksuele problemen onderwerp zijn van het gesprek.

Het is mogelijk dat de een van de partners een probleem ervaart in de relatie maar de ander niet. Als u partner echt niet mee wilt komen voor het gesprek dan kunt u ook voor uzelf een gesprek aanvragen en nagaan hoe u het beste met de situatie om kunt gaan. Een verandering van één van u heeft ook effect op de relatie.